Najczęstsze pytania

Jak wygląda egzamin z predyspozycji architektonicznych na Politechnice Krakowskiej?

Podczas dwóch dni egzaminu należy narysować dwie prace.

Egzamin trwa dwa dni. Pierwszego dnia kandydaci rysują martwą naturę złożoną z brył elementarnych lub/i pochodnych tych brył (sześcian, prostopadłościan, stożek, walec itd.).

Jest to rysunek na podstawie modelu, kandydaci rysują to co zostanie im ustawione.

Drugiego dnia należy narysować kompozycje o charakterze architektonicznym/architektury krajobrazu. Jest to rysunek z wyobraźni. Egzaminator podaje temat, a kandydat musi go przedstawić w formie indywidualnego rysunku projektowego. Tutaj poza samym wykończeniem pracy liczy się też pomysł. Każdorazowo egzamin trwa 4 godziny zegarowe.

Jak długo trzeba rysować żeby przygotować się do egzaminu?

Im dłużej się rysuje tym oczywiście lepiej, ale żeby poznać czym tak naprawdę jest rysunek perspektywiczny, a także nauczyć się samemu tworzyć własne projekty potrzeba co najmniej dwóch lat (zakładając że lekcje odbywają się raz w tygodniu), w trybie przyspieszonym można nauczyć się nawet i w rok, ale to wymaga bardzo dużego zaangażowania ucznia, co najmniej dwóch lekcji w tygodniu.

Czy osoba ze słabo zdaną maturą, bądź osoba która nie zdawała na maturze wszystkich wymaganych przez uczelnie przedmiotów ma szanse się dostać?

Tak, ma szanse. Matura to jedynie 33% wszystkich punktów które decydują o tym czy ktoś się dostanie czy nie. Pozostałe 66% to punkty z rysunku (przy założeniu, że wszystkie przedmioty maturalne zdajemy na poziomie rozszerzonym, jeśli natomiast zdajemy maturę na poziomie podstawowym to ocena z rysunków decyduje już w 80%!)

Czy ktoś kto wcześniej nic nie rysował jest w stanie nauczyć się dobrze rysować?

Oczywiście, że tak. Na zajęciach uczymy się wszystkiego od podstaw. Często nie ma znaczenia czy ktoś wcześniej rysował czy nie, bo zasady perspektywy dla większości są zupełnie obce. Natomiast wcześniej zdobyte umiejętności przydadzą się już podczas wykańczania prac.

Co trzeba zdawać na maturze?

Z każdym rokiem wymagania nieco się zmieniają, ale na chwilę obecną Politechnika Krakowska bierze pod uwagę maturę z języka polskiego, matematyki, historii lub historii sztuki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Ile trwają jedne zajęcia?

Zajęcia trwają cztery godziny zegarowe. Podyktowane jest to czasem trwania egzaminu wstępnego z rysunku na Wydział Architektury. Już od samego początku uczeń wchodzi w czterogodzinny system pracy nad rysunkiem, co pozwala dobrze rozplanować czas podczas samego egzaminu.

Co należy przynieść na pierwsze zajęcia?

Dobre nastawienie, a o reszcie dowiesz się na zajęciach.

Jak duże są grupy?

Grupy w których prowadzimy zajęcia są niewielkie dzięki czemu uczniowie otrzymują korektę na bieżąco. W ten sposób prowadzący cały czas czuwa nad przebiegiem powstawania pracy. Jest również w stanie na bieżąco odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości ucznia.